Image Keukens

De Bovenhof – Hoeven

Het plan De Bovenhof bevindt zich in het groene plangebied van De Bovendonken, wat ligt aan de westzijde van het dorp Hoeven. Het plangebied is gebaseerd op het gedachtegoed van bouweilanden. Geclusterde bouwvelden met woningbouw omringt door groene zones. Hierdoor ontstaat er een rustige woon- en leefomgeving waarin veel ruimte is voor ontmoeting in het openbare gebied. Deze ruimte is ook bestemd voor de grotere duurzaamheidsopgaven zoals het tegen- gaan van hittestress en het opvangen van regenwater.

Het vierde bouwveld van het plan De Bovendonken wijkt qua maat, schaal en programma af van de andere drie bouwvelden. Waar de andere bouwvelden louter grondgebonden woningen bevatten in verschillende typologieën, heeft het vierde bouwveld appartementen op een parkeervoorziening. Dit vraagt om een andere benadering van de opzet en bouwmassa. Bij de grondgebonden woningen van De Bovendonken wordt uitgegaan van de individuele woning en diversiteit in volumes. De landschappelijke inpassing vraagt om een horizontaal gelede bouwmassa waarbij ‘wonen in het groen’ het uitgangspunt vormt.De parkeerlaag wordt groen ingepast in het landschap waardoor het gebouw op een terp komt te staan. Het gebouw wordt luchtig vorm- gegeven en de woningen krijgen een panoramisch uitzicht over het landschap.

Specificaties project:

Deel deze pagina

Facebook
Pinterest
Email
LinkedIn

Bekijk deze ander projecten

Wonen in het Park – Waddinxveen

Duingeest Eiland – Duingeest

De Waterkant – Leiden